Trasa

Trasa będzie przebiegała w Złotoryi i okolicy (Jerzmanice Zdrój). Nawierzchnia trasy: 90 %  miękka, 10 % twarda; teren pagórkowaty, częsiowo zalesiony. Na trasie będzie umieszczony punkt odżywiania (w miejscu startu-mety) z wodą i czekoladą.. Na trasie będą rozmieszczeni wykwalifikowani i oznakowani sędziowie PSNW z legitymacjami sędziowskimi z nadanymi numerami licencji sędziowskiej, weryfikujący prawidłową technikę nordic walking. Trasa będzie oznakowana taśmami. Start i meta usytuowane będą w tym samym miejscu.
 

Patronat honorowy